VISI, MISI & MATLAMAT

VISI

SMK Kapit Cemerlang menjelang tahun 2010.

MISI

Berusaha mewujudkan pelajaran yang berkualiti sejajar dengan Falsafah Pelajaran Kebangsaan,mempertingkatkan prasarana sekolah,menyediakan persekitaran yang kondusif,berdaya mengadatasi perubahan semasa dan sentiasa memenuhi aspirasi semua pelanggan.

MATLAMAT

SMK Kapit berusaha dan komited:

1.  Meningkatkan mutu dan kecemerlangan perkhidmatan pelajaran yang diberi dan disediakan dalam bidang kurikulum,sasiah dan kebajikan dan 3K.

2. Meningkatkan tahap profesionalisme dan budaya kerja semua kakitangan sekolah.

3. Meningkatkan alam sekitar dan persekitaran kerja yang kondusif dan harmonis.

4. Menigkatkan keberkesanan pengurusan sumber dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah.

5. Meningkatkan dan menambahbaikan prasarana dan kemudahan sekolah.

6. Mejadikan sebuah sekolah ‘learning institution’,sebuah sekolah yang’interesting dan ‘exciting’, dan sebuah sekolah penyayang.

7. Meningkatkan hubungan yang akrab dan semangat permuafakatan yang tinggi dengan semua pelanggan atau ‘stakeholders’.

8. Melaksanakan semua arahan yang diturunkan Jabatan Pelajaran Bahagian,Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Advertisements

One Response to VISI, MISI & MATLAMAT

  1. Crisz says:

    Cikgu, boleh tak cikgu letak tulis ikrar sekolah? Ia boleh menjadi maklumat untuk para pelajar tingkatan 2 untuk mendapatkan maklumat mengenai ikrar sekolah.

Comments are closed.