Mengapa login dan menyemak profil sendiri itu penting?

Adalah tugas guru data untuk key-in/ mengemaskinikan maklumat dalam EMIS. Walau bagaimanapun, adalah tanggungjawab setiap guru untuk memastikan maklumat dalam profil sendiri adalah betul/ paling kemaskini.

Maklumat-maklumat yang salah atau outdated dalam profil seseorang guru mungkin akan menjejaskan:

  • Kelulusan pertukaran guru itu dalam daerah/ antara daerah/ antara negeri,
  • Kelayakan guru tersebut dinilai dalam beberapa sistem penilaian seperti PTK (PTK sudah dimansuhkan mulai 2011),
  • Kekananan guru/ pergerakan gaji guru,
  • Kenaikan pangkat/ perkembangan kerjaya guru.

“Baiklah, baiklah! Tolong ajar saya bagaimana login dan menyemak profil saya sendiri?”
Sila Klik SINI.

Kembali

Advertisements