Mencetak Profil

Sepanjang anda login dalam akaun EMIS anda, terdapat item dalam senarai kategori yang bernama “Cetak Profil“.

Untuk mencetak profil anda, klik item “Cetak Profil” untuk mencetak (anda juga boleh memuat turun/ menyimpan fail tersebut dalam bentuk PDF sebelum mencetak).

Mencetak profil adalah berguna untuk rujukan dan simpanan sendiri. Melalui cetakan profil juga, anda boleh meminta pembetulan / pengemaskinian butiran maklumat anda.

Sebelum menghantar profil yang dicetak kepada guru data untuk pembetulan/ pengemaskinian, gunakan pen dakwat merah (supaya senang dikesan/ diperhatikan) untuk membulatkan butiran yang salah/ lama. Kemudian contengkan butiran yang betul/ terkini di tepinya.

Berikut menunjukkan beberapa contoh contengan yang baik pada profil yang dicetak sebelum menghantar kepada guru data anda.

Kembali

Advertisements